Prohlášení o ochraně osobních údajů

 

Veškeré nakládání s osobními údaji se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. "Zákon o ochraně osobních údajů". Provozovatel tohoto elektronického obchodu firma Ing. Marcel Kubíček je správcem a současně zpracovatelem údajů ve smyslu výše uvedeného zákona.

Odesláním objednávky kupující souhlasí s tím, že jeho osobní údaje, poskytnuté prodejci, budou použity pro účely identifikace kupujícího a vyřízení objednávky a nebudou poskytnuty třetím stranám vyjma těch, které se na vyřízení objednávky podílejí (např. dopravce).