Doprava zboží

Objednané zboží je odesíláno na doručovací adresu buď z velkoobchodu MaR dopravcem vybraným zákazníkem, anebo přímo dodavatelem konkrétního typu zboží prostřednictvím jeho dopravce. Dodání je obvykle do 24 hodin od předání zboží dopravci. Zboží, které není skladem, je dodáváno dle individuální dohody se zákazníkem.

Při převzetí zboží je kupující povinen bez zbytečného prodlení provést kontrolu množství, druhu a zjevných vad. Zjistí-li nesrovnalosti, musí tuto skutečnost neprodleně nahlásit prodávajícímu a dále se řídit dle jeho pokynů. Na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel. Balíky se zbožím jsou chráněny před běžným poškozením při dopravě.

Dopravce je nutno chápat jako třetí stranu, která zabezpečuje dopravu zboží na místo určení. Prodávající není zodpovědný za jakékoliv škody, které vzniknou kupujícímu v souvislosti s dopravou (nedodržení termínu, poškození zboží dopravcem apod.).

Od 1.1.2016 je výhradním dopravcem společnost PPL.

Doprava zboží v hodnotě nákupu vyšší než 5000,- Kč bez DPH je zdarma.