Regu ADi

Regu ADi

Regu ADi slouží k obsluze vzduchotechnických jednotek s teplovodním, elektrickým či plynovým výměníkem, případně v kombinaci s chladicím výměníkem. Dodává se buď jako sada desek s plošnými spoji, klávesnicí a transformátorem určená k zabudování do rozvaděče (provedení ADi-...-M) anebo jako samostatný rozvaděč s regulátorem a ovládacími silovými prvky. Regulátor je možno dálkově ovládat dálkovými ovladači řady RC–xxx nebo vzdáleným vypínačem. Regulátor zajišťuje plynulou regulaci teploty přiváděného vzduchu do větraného prostoru podle uživatelem pevně nastavené teploty nebo týdenního časového programu. Základní sestavu regulátoru je možno po doplnění potřebných modulů a úpravy software rozšířit o ovládání dalších různých periferií. Požadovanou konfiguraci regulátoru je možno vypracovat pomocí konfiguračního programu (konfigurátoru) anebo zasláním specifikace vzduchotechnické jednotky a požadované funkčnosti regulace naší zákaznické podpoře.

Počet produktů: 6

  • Grid
  • List