Detektor kouře

Detektor kouře

Zařízení je určeno pro odstavení vzduchotechnického zařízení v případě výskytu zplodin hoření. Svým charakterem a funkcí odpovídá ČSN 73 0872, čl. 4.3.5. Zařízení není komponentem ani částí systému elektrické požární signalizace. Pro použití na ovládání větrání chráněných únikových cest podle ČSN 73 0802 je možno je použít, musí však být dodržena ustanovení článku 9.4.3.

Počet produktů: 2

  • Grid
  • List